Ing. Miroslav Šimandl
tel: 607 765 740
email: m.simandl@seznam.cz
Náměstí generála Píky 36, 326 00 Plzeň