Členové:

Miroslav Šimandl st. - umělecký vedoucí (kontrabas, niněra, zpěv)

Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, bývalý dlouholetý člen a umělecký vedoucí plzeňského Souboru písní a tanců Jiskra, upravovatel lidových písní a tanců výhradně z jihozápadních Čech (přes 400 titulů), autor 3 vydaných CD, hudební skladatel, spoluzakladatel Mezinárodního folklórního festivalu Plzeň, externí spolupracovník ČRo Plzeň. V současnosti externě vyučuje na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole elektrotechnické Plzeň.

Miroslav Šimandl ml. – organizační vedoucí (zpěv, fanfrnoch, vozembouch)

Od mládí se zajímá o lidovou píseň. Dlouholetý člen plzeňských folklórních souborů Jiskřička a Jiskra. Je absolvent Konzervatoře Plzeň, externím členem sboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, učitelem zpěvu v ZUŠ ve Stodě a vedoucím folklórního souboru Stodský dudáček.

Veronika Vildová – primáška (housle)

Od dětství se věnuje folklóru. Byla dlouholetou členkou dětského Souboru písní a tanců Jiskřička. Je absolventkou Konzervatoře Plzeň a nyní je členkou Divadla J. K. Tyla.

Lenka Bartoníčková – zastupující primáška (housle)

Eva Jankovcová (housle)

Folklóru se věnuje již od dětství. Její folklórní "rodinou" je Meteláček, kde působí dodnes jako primáška. Dále také působí ve folklórním souboru Mladina a externě hraje v Ledecké dudácké muzice. Hře na housle se naučila na 4. ZUŠ v Plzni pod vedením Alexandry Pelcové.

Jakub Frühauf (housle)

Muzikant tělem i duší, folklórem odkojený. Člen folklorního souboru Rokytí z Rokycan. Dále členem kapel Budulínek, Together, 7'Znamení a orchestru Tremolo. Žák paní učitelky Metelkové.

Michal Vostrý (housle)

Absolvent Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, nyní zaměstnanec Fakultní nemocnice v Plzni. Bývalý dlouholetý člen plzeňských folklórních souborů Jiskřička a Jiskra a hradeckého souboru Kvítek. Obdivovatel cikánského a moravského folklóru, člen Cimbálové muziky Milana Broučka.

Karolína Věžníková (housle)

O folklór se zajímá již od dětství. Je členkou Souboru písní a tanců Jiskra. Hře na housle se naučila v ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. Pracuje jako účetní.

David Kouba (housle)

Dlouholetý člen plzeňského dětského souboru Meteláček a plzeňského Souboru písní a tanců Jiskra. Lidový muzikant, který se výhradně vyžívá v doprovodném partu 3. houslí.

Alžběta Baldová (klarinet)

Kamil Tichota (klarinet)

Je absolventem Konzervatoře Plzeň a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2008 absolvoval roční zahraniční stáž v Německu, kde studoval na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. V minulosti byl členem operního orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. V současné době působí formou hostování v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně. Od roku 2012 je ředitelem ZUŠ Kralovice.

Pavel Egermaier (klarinet)

Absolvent plzeňské Konzervatoře a celoživotní folklorista - Dětský soubor Úsměváček z Třemošné (1980-1985), Úsměv Horní Bříza, Lidová muzika z Třemošné a nyní také Plzeňský MLS. Vyučuje na ZUŠ v Kralovicích, hraje v DJKT v Plzni a v uskupení Vera kvartet.

Eliška Mourečková (zpěv)

Je absolventka Konzervatoře Plzeň, v současné době je posluchačkou HAMU v Praze. Je členkou sboru Nová Česká píseň a bývalou členkou Divadla J. K. Tyla v Plzni. V současnosti působí ve sboru Státní opery v Praze.

Jan Fraus (zpěv, fanfrnoch, vozembouch)

Absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni - obor hudební výchova a sólový zpěv. Je učitelem zpěvu na ZUŠ v Rokycanech a členem vokálního kvinteta Hlasoplet. Ve spolupráci s několika tělesy se ujímá sólových basových partů.

Tereza Zimčíková (zpěv)

Jana Rezková (dudy)

Pochází z muzikantské rodiny, proto se hudbě věnuje od dětství. Učila se hře na klavír a klarinet, později také hře na dudy pod vedením Jaromíra Konrády původem z Domažlic. Začínala v dětském folklorním souboru Plzeňáček. Hudba a hra na dudy jsou pro ni koníčkem. Vystudovala obor porodní asistentka na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni a od července 2014 pracuje na novorozeneckém oddělení plzeňské Fakultní nemocnice.

Šárka Kučerová (dudy)

Patří k zakládajícím členům dětské lidové muziky Vozembach při ZUŠ Dobřany, kde působila jako flétnistka a dudačka do roku 2014. V současnosti je posluchačkou Konzervatoře Plzeň v oborech flétna a zobcová flétna a studentkou oboru Archivnictví a PVH na FF UK. Hru na dudy kromě MLSu uplatňuje jako host také v Ledecké dudácké muzice.

Michal Karpíšek (dudy)

Pochází ze známé muzikantské rodiny, lidové písni se věnuje od dětství. V současnosti studuje plzeňskou Konzervatoř obor violoncello.

Stálí hosté:

Kryštof Křemenák (klarinet)

Absolvent Konzervatoře Plzeň a dlouholetý člen dětského folklórního souboru Meteláček. Působil také v plzeňském Souboru písní a tanců Jiskra. Vyučuje hře na klarinet na ZUŠ v Dobřanech. Je zakladatelem dětské lidové muziky Vozembach.

Jiří Tolar (klarinet)

Je absolventem Konzervatoře Plzeň a posluchačem JAMU v Brně. Úspěšný účastník několika soutěží ve hře na dechové nástroje. Vyučuje hře na klarinet v ZUŠ B.Smetany v Plzni.

Petr Valečka (klarinet)

Od svých šesti do 22 let navštěvoval pravidelně ZUŠ v Tachově. Hra na klarinet je jeho celoživotním koníčkem, věnuje s jí od 10 let. V roce 1988 začal vystupovat v dětské dudácké kapele později známé pod jménem Zámečtí dudáci. V roce 2000 se se svým bratrem Liborem oddělili a založili Ledeckou dudáckou kapelu.

Eva Kantnerová (dudy)

Hře na dudy se věnuje od 10 let, nejprve v ZUŠ Tachov pod vedením p. Mikulíka, později jezdila na konzultace k p. Konrádymu ml. do Domažlic. Působila v kapelách Zámečtí dudáci z Tachova, Dudáci z Českého lesa. Nyní je stálou členkou Ledecké dudácké muziky. Studovala Obchodní akademii v Mar. Lázních, poté Soukromou jazykovou školu v Praze a Státní jazykovou školu v Plzni. Má 2 děti.

Greti Kalčeva (housle)


Dále s námi spolupracují:

Karolína Kovářová, Kristýna Bláhová, Kristýna Gruberová, Antonín Cír, Matěj Smola, Tereza Macková