Přástky - Kolovrátek
Usni, usni díťátko
Lucie
Koleda, koleda Štěpáne
Tatíčku, mamičko